Ajuts d’urgència social

Les prestacions econòmiques d’urgència social tenen la finalitat d’atendre situacions de necessitat puntual urgents i bàsiques que no estan cobertes per altres sistemes de protecció.

L’Ajuntament d’Amposta va concedir l’any 2014, ajuts econòmics per valor de 18. 657,13€

A banda, va realitzar compres d’alimentació infantil i bolquers per a les entitats socials del municipi per valor de 9.108, 13 €

 transparencia ajuts urgencia social 2