Comissió de comerç i mercat municipal

Competències

Estudi i proposta dels assumptes següents: promoció i desenvolupament comercial del municipi, relacions amb les associacions de comerciants, informe de tot el que afecti al mercat municipal com: caselles, manteniment, obres, promoció, etc.

Membres:

 • Sra. Susanna Sancho i Maigí.
 • Sra. Inés Martí i Herrero
 • Sra. Joanna Isabel Estévez i Gonzàlez.
 • Sr. Ramon Bel i Serrat
 • Sr. Josep Tomàs Reverté Vidal.
 • Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera.
 • Sra. Anna Tomàs Talarn.
 • Sr. German Ciscar Pastor.
 • Sra. Rosa Petegaz i Lafont.

Suplents:

 • Sr. Marc Fornós i Monllau.
 • Sr. Albert Roig i Cervera.
 • Sra. Manuela Cid i Espuny.
 • Sr. Francesc Josep Miró Melich.