Comissió de governació

Competències

Estudi i proposta dels assumptes següents: policia local, trànsit i seguretat ciutadana, protecció civil, policia de la via pública, trans­ports públics i col·lectius: taxis i vehicles de lloguer, així com qualsevol altre assumpte que incideixi directament en matèries de governació.

Membres:

 • Sr. Miquel Subirats i Garriga.
 • Sr. Ramon Bel i Serrat
 • Sr. Marc Fornós i Monllau.
 • Sra. Susanna Sancho i Maigí
 • Sra. Manuela Cid i Espuny.
 • Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal.
 • Sr. Francesc Josep Miró Melich.
 • Sr. German Ciscar Pastor.
 • Sra. Rosa Petegaz Lafont.

Suplents:

 • Sr. Daniel Forcadell i Ferreres
 • Sr. Francesc Paz i Belmonte
 • Sra. Anna Tomàs Talarn.