Comissió de noves tecnologies, transparència i eficiència i sostenibilitat energètica

Competències

Estudi i proposta dels següents assumptes: informatització d’oficines i serveis, implantació del sistema GIS, tots els assumptes relatius a la modernització de l’Administració mitjançant el foment de l’ús de les noves tecnologies, administració electrònica. Portal de la transparència i aplicació de la normativa sobre transparència en l’activitat municipal. Aplicació de mesures d’eficiència i sostenibilitat energètica en edificis, instal·lacions, equipaments i serveis municipals i foment de l’eficiència i sostenibilitat energètica pels particulars.

Membres

 • Sr. Pau Cid i Espelta.
 • Sr. Daniel Forcadell i Ferreres.
 • Sra. Inés Martí i Herrero.
 • Sr. Ramon Bel i Serrat.
 • Sra. Manuela Cid i Espuny.
 • Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera.
 • Sra. Anna Tomàs Talarn.
 • Sr. German Ciscar Pastor.
 • Sra. Rosa Petegaz Lafont.

Suplents:

 • Sra. Susanna Sancho i Maigí
 • Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal.
 • Sr. Francesc Paz i Belmonte.
 • Sr. Francesc Josep Miró Melich.