Comissió de sanitat i serveis socials

Competències

Estudi i proposta sobre els assumptes de sanitat, serveis d’ambulància, metges i personal sanitari, inspecció d’aliments i begudes, campanyes sanitàries, desratització i desinsectació, vacunacions, lluita contra epidèmies, sanejament i salubritat pública en general; serveis socials, residències i llars per a la tercera edat, albergs en general, protecció de menors, minusvàlids i disminuïts psíquics, drogodependència i la resta d’assumptes en relació directa amb sanitat, serveis socials i família.

Membres:

 • Sra. Susanna Sancho i Maigí
 • Sra. Inés Martí i Herrero
 • Sra. Júlia Barberà i Manrique
 • Sr. Ramon Bel i Serrat
 • Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera.
 • Sra. Manolita Cid Espuny.
 • Sr. Francesc Josep Miró Melich.
 • Sra. Anna Tomàs Talarn.
 • Sr. German Ciscar Pastor.
 • Sra. Rosa Petegaz i Lafont.

Suplents:

 • Sr. Miquel Subirats i Garriga.
 • Sr. Josep Tomàs Reverté Vidal.
 • Sra. Manuela Cid i Espuny.