Comissió de serveis municipals, pagesia i medi natural

Competències

Estudi i proposta dels assumptes següents: vigilància i manteniment d’edificis i serveis municipals, abastament d’aigua potable, clavegueram, enllumenat públic, neteja viària, recollida i tractament d’escombraries, escorxador, mercats, extinció d’incendis, cementeri i policia mortuò­ria i tots aquells altres as­sumptes directament relacionats amb els serveis municipals i el seu manteniment. Recollida d’animals abandonats. Agricultura, ramaderia, pesca i riquesa forestal, cadastre rústic i aquells altres assumptes relacionats amb les activitats del sector primari; lluita contra la contaminació, defensa de la qualitat de vida, defensa dels espais naturals, neteja de platges i tots aquells altres que tinguin especial incidència en el medi natural.

Membres:

 • Sr. Daniel Forcadell i Ferreres.
 • Sr. Tomàs Betomeu i Balart.
 • Sr. Pau Cid i Espelta.
 • Sra. Joanna Isabel Estévez i Gonzàlez.
 • Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal.
 • Sr. Albert Roig i Cervera.
 • Sr. Francesc Josep Miró Melich.
 • Sra. Anna Tomàs Talarn.
 • Sr. German Ciscar Pastor.
 • Sra. Rosa Petegaz Lafont

Suplents:

 • Sra. Susanna Sancho i Maigí.
 • Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera.
 • Sr. Francesc Paz i Belmonte.