Comissió de turisme, fires i promoció exterior

Competències

Estudi i proposta dels assumptes següents: promoció turística d’Amposta, oficina de turisme, participació en fires i activitats de promoció turística relacions amb els agents dedicats a l’activitat turística, promoció exterior del municipi i organització d’activitats firals a Amposta.

Membres:

 • Sra. Joanna Isabel Estévez i Gonzàlez.
 • Sr. Daniel Forcadell i Ferreres.
 • Sra. Susanna Sancho i Maigí.
 • Sr. Marc Fornós i Monllau.
 • Sr. Francesc Paz i Belmonte.
 • Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal.
 • Sr. Francesc Josep Miró Melich.
 • Sr. German Ciscar Pastor.
 • Sra. Rosa Petegaz i Lafont.

Suplents:

 • Sr. Tomàs Betomeu i Balart.
 • Sra. Manuela Cid i Espuny.
 • Sr. Albert Roig Cervera.
 • Sra. Anna Tomàs Talarn.