Comissió d’empresa i promoció econòmica

Competències

Estudi i proposta dels assumptes següents: foment de l’activitat i de l’emplaçament d’indústries i empreses a Amposta, desenvolupament econòmic del municipi, formació no reglada del personal, servei català de col·locació; escoles tallers i cases d’oficis; plans d’ocupació promoguts per altres Administracions públiques (Generalitat de Catalunya o Estat); polítiques de recerca i d’investigació.

Membres:

 • Sr. Adam Tomàs i Roiget.
 • Sr. Tomàs Betomeu i Balart.
 • Sr. Pau Cid i Espelta.
 • Sra. Susanna Sancho i Maigí
 • Sr. Francesc Paz Belmonte.
 • Sra. Isabel Ferré i Roca.
 • Sr. Francesc Josep Miró Melich.
 • Sr. German Ciscar Pastor.
 • Sra. Rosa Petegaz i Lafont.

Suplents:

 • Sr. Miquel Subirats i Garriga.
 • Sra. Manuela Cid i Espuny.
 • Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera
 • Sra. Anna Tomàs Talarn.