Comissió d’ensenyament i cultura

Competències

Estudi i proposta dels assumptes següents: adquisició de terrenys per construcció de centres escolars, construcció i conservació de centres i edificis escolars i manteniment de serveis, transport escolar, cens escolar, beques i ajuts, llar d’infants, escola d’adults, escola d’art, escoles de música, pla de transició al treball, així com la resta d’assumptes relacionats amb l’ensenyament reglat; promoció de l’ensenyament universitari, convenis de col·laboració amb Universitats. Cultura, promoció de la cultura en general, biblioteques, museus, exposicions, orquestres, cors, teatre, certàmens de cinema, concursos; denominació de carrers i vies públiques i tots els altres assumptes directament relacionats amb la cultura.

Membres:

 • Sra. Inés Martí i Herrero
 • Sr. Marc Fornós i Monllau.
 • Sr. Pau Cid i Espelta.
 • Sra. Joanna Isabel Estévez i Gonzàlez.
 • Sra. Júlia Barberà i Manrique.
 • Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera
 • Sr. Albert Roig Cervera.
 • Sra. Anna Tomàs Talarn.
 • Sr. German Ciscar Pastor.
 • Sra. Rosa Petegaz i Lafont.

Suplents:

 • Sra. Susanna Sancho i Maigí
 • Sr. Francesc Paz Belmonte.
 • Sra. Isabel Ferré i Roca.
 • Sr. Francesc Josep Miró Melich.