Comissió d’esports

Competències

Estudi i proposta dels assumptes següents: activitats esportives, instal·lacions esportives municipals, relacions d’entitats esportives del municipi, col·laboració en activitats esportives no municipals i tots aquells altres que tinguin especial incidència en matèria d’esports. Activitats taurines.

Membres

 • Sr. Marc Fornós i Monllau.
 • Sra. Júlia Barberà Manrique.
 • Sra. Joanna Isabel Estévez i Gonzàlez.
 • Sr. Miquel Subirats i Garriga
 • Sr. Francesc Paz i Belmonte.
 • Sr. Albert Roig i Cervera.
 • Sra. Anna Tomàs Talarn.
 • Sr. German Ciscar Pastor.
 • Sra. Rosa Petegaz i Lafont.

Suplents:

 • Sra. Inés Martí i Herrero
 • Sra. Manuela Cid i Espuny.
 • Sr. Josep Tomàs Reverté Vidal.
 • Sr. Francesc Josep Miró Melich.