Comissió d’obres, urbanisme i activitats

Competències

Estudi i proposta dels assumptes següents: intervenció administrativa en l’ús i edificació del sòl, informació urbanística, registre de solars i altres immobles d’edifi­cació forçosa, cèdules urbanístiques, sanció i restitució de la legalitat urbanística. Plans i instruments urbanís­tics, sistemes d’execu­ció, execucions urbanístiques, expropiacions i valoracions, obres municipals, tots aquells altres assumptes que l’Ajuntament hagi de resoldre especialment relacionats en matèria d’obres i urbanisme, així com, totes les qüestions relatives al tràmit de llicències d’activitats.

Membres:

 • Sr. Tomàs Betomeu i Balart.
 • Sr. Miquel Subirats i Garriga.
 • Sra. Júlia Barberà i Manrique.
 • Sr. Daniel Forcadell i Ferreres.
 • Sra. Isabel Ferré i Roca.
 • Sr. Francesc Paz i Belmonte.
 • Sr. Francesc Josep Miró Melich.
 • Sra. Anna Tomàs Talarn.
 • Sr. German Ciscar Pastor.
 • Sra. Rosa Petegaz Lafont.

Suplents:

 • Sr. Pau Cid i Espelta.
 • Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal.
 • Sra. Manuela Cid i Espuny.