Economia i Finances

En aquest apartat trobareu tota la informació relacionada amb les principals dades econòmiques de l’ajuntament. Des del pressupost anual, amb la comparativa amb l’any anterior, les subvencions i ajuts socials que entrega l’Ajuntament i les diferents ordenances i tributs aprovats per a l’any en curs. També trobareu, a l’opció de Tresoreria, la morositat, les factures aprovades i el Pla Mitjà de Pagament (PMP).