Ordenances fiscals

Les ordenances fiscals són totes aquelles normes normes que regulen les taxes i impostos vigents de l’Ajuntament. A continuació teniu la relació d’ordenances fiscals vigents a l’any 2015.