Pressupost 2016

Podeu descarregar el pressupost aprovat inicialment, i les inversions per als anys 2016-2020, als següents enllaços:

El pressupost de l’Ajuntament d’Amposta per a l’any 2016 estarà exposat al públic a efectes d’al·legacions per un termini de 15 dies hàbils a partir del dia 31/12/2015.