Càrrecs electes legislatura (2011-2015)

Relació de regidors i regidores electes per a la legislatura 2011-2015 amb els càrrecs que ocupen i dades de contacte.

Convergència i Unió (CiU)

 • Manel Ferré i Montañés Alcalde currículum – correu electrònic
 • Isabel Ferré i Roca 1a tinent d’alcalde Regidora d’Obres i Urbanisme Regidora d’Hisenda correu electrònic
 • Josep Manel Ferré i Aixendri 2n tinent d’alcalde Regidor d’Agricultura i Medi Natural Regidor d’Empresa i Indústria Fires correu electrònic
 • Francisco Paz Belmonte 3r tinent d’alcalde Regidor d’Esports Regidor de Turisme correu electrònic
 • José Antonio José Nos 4t tinent d’alcalde Regidor d’Ensenyament Regidor de Serveis Municipals i Manteniment correu electrònic
 • J. Antoni Obalat Martí 5è tinent d’alcalde Regidor de Personal i Règim Interior Regidor de Noves Tecnologies correu electrònic
 • Josep Garriga i Reverté 6è tinent d’alcalde Regidor de Governació Mercat Municipal correu electrònic
 • Rosita Pertegaz Lafont Regidora de Mitjans de comunicació Regidora de Comerç correu electrònic
 • Eros Esquerré Lamas Regidor de Joventut Polítiques d’Ocupació correu electrònic
 • Maria del Mar Panisello i Rodera Regidora de Cultura i Festes correu electrònic
 • Laia Subirats i López Regidora de Sanitat Regidora de Serveis Socials Regidora de Participació Ciutadana correu electrònic
 • Josep Sancho Beltri Poble Nou del Delta correu electrònic

Esquerra d’Amposta – Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (EA – Esquerra – AM)

Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC – PM)

Plataforma per Catalunya (PxC)