Coordinador/a d’instal·lacions esportives: Resultats de la primera prova

Resultat de la primera prova de les proves de selecció per a cobrir mitjançant contracte de relleu una plaça de coordinador d’esports.
Els i les aspirants estan identificats amb els 3 darrers números i la lletra del seu DNI.

DNI Resultat
099V Apte/a.
699S No apte/a.
691V Apte/a.
786J No apte/a.
027L No apte/a.
501Q Apte/a.
297R No apte/a.
484H Apte/a.
837W No apte/a.
938K Apte/a.
597P No apte/a.
721R Apte/a.
599A Apte/a.
440T Apta/a.

Els i les aspirants que han estat declarats aptes en aquesta prova deuran comparèixer el dijous, 14 de setembre de 2017 a les 9:00 hores a la seu de l’Ajuntament d’Amposta (Plaça de l’Ajuntament, 3-4) per la realització de la segona prova de les previstes a la convocatòria.

Amposta, 13 de setembre de 2017.