Coordinador/a d’instal·lacions esportives: Resultats de la segona prova

Resultat de la segona prova de les proves de selecció per a cobrir mitjançant contracte de relleu una plaça de coordinador d’esports.
Els i les aspirants estan identificats amb els 3 darrers números i la lletra del seu DNI.

DNI Resultat
099V 5,25 punts
691V 5,75 punts
501Q 7,50 punts
484H 4,50 punts
938K 4,25 punts
721R 6,50 punts
599A 7,75 punts
440T 6,00 punts

Es declaren aptes els i les aspirants que han obtingut en la prova una puntuació igual o superior als 5,00 punts.

Els i les aspirants que han estat declarats aptes en aquesta prova deuran comparèixer el dilluns, 18 de setembre de 2017 a les 9:00 hores a la seu de l’Ajuntament d’Amposta (Plaça de l’Ajuntament, 3-4) per la realització de la tercera prova de les previstes a la convocatòria.

 

Amposta, 14 de setembre de 2017.