Director/a del servei d’atenció diürna del Centre Obert: Resultat de la prova escrita i de l’entrevista

Amb data 15 de setembre de 2017 s’ha portat a terme una selecció de personal mitjançant prova escrita i entrevista per a cobrir la plaça de Direcció del Centre Obert Infantil.

Els resultats de la prova han estat els següents:

NIF Resultat
*276V Apte/a
*914P No presentat/ada

Assumpta Eixarch Conesa, responsable de l’Àrea de Serveis Socials.

Amposta, 18 de setembre de 2017