TAE Grup A1 adscrit al departament de Secretaria: Resultat de la prova de català

Resultat de la prova de coneixement de català del procés selectiu per cobrir una plaça de TAE al departament de Secretaria:

DNI Qualificació
729810 NO PRESENTAT
396862 APTE
476481 NO PRESENTAT

La presidenta del tribunal

Amposta, a 19 de setembre de 2017.